Minu konto

Unustasid parooli?

Sünnikuupäev

Teenuse tingimused

Kasutustingimused

Viimati uuendatud: 14. aprill 2020

Palun lugege teenuse kasutustingimused hoolikalt läbi, kuna need sisaldavad olulist teavet teie õiguste ja kohustuste kohta. Antud tingimusi võidakse aeg-ajalt muuta, need kehtivad kõigile meie teenustele, mis on meie kodulehel https://PEXP24.com otse või kaudselt kättesaadavaks tehtud. PEXP24 platvormile juurdepääsu, sirvimise ja kasutamise kaudu tunnistate ja nõustute, et olete allpool esitatud tingimustega (sealhulgas Privaatsusteabega) tutvunud, neist aru saanud ja nendega nõus.
PEXP24 puhul on tegemist infoühiskonna teenuse ehk platvormiga, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/31/EÜ ja infoühiskonna teenuse seadusega (InfoTS).
Käesolevate teenuse kasutustingimuste kohaselt on vastutav teenusepakkuja PEXP OÜ.

1. TEENUSE OLEMUS

1.1. PEXP24 platvorm on veebipõhine majutusvahetuse programm, mis võimaldab 50+-aastastel liikmetel kogu maailmas registreerida oma konto ning kasutada registreeritud kasutajate vahel majutusvahetuse teenust. Liikmed võivad osaleda nii võõrustajana kui ka külalisena või valida ainult külalise rolli, kui võõrustamine ei ole teatud piirangute tõttu võimalik.
1.2. Registreerimisel peaksite olema valmis teisi liikmeid võõrustama vähemalt ühe kõige mugavama kuu jooksul aastas. See tähendab, et ideaaljuhul on teil oma külaliste jaoks olemas tasuta vaba ruum – magamistuba või eraldi hoone. Pärast registreerimist ja konto valideerimist võite alustada huvipakkuvate asukohtade (sihtriik või linn) otsimist, et leida liikmeid, kes on valmis teie soovitud kuupäevadel vahetust vastu võtma. Kui te ei plaani esialgu reisida, vaid soovite lihtsalt oma kodus huvitavaid liikmeid võõrustada, saate oma profiili üles seada ja vahetuspäringuid ootama jääda. Kui liikme taotlus ja kuupäevad on teile sobivad, siis võite vahetustaotluse vastu võtta. Seejärel peab vahetusetaotleja vahetuse kinnitama ja edukas majutusvahetus on toimunud.
1.3. Külalisi võõrustades teenivad liikmed platvormi krediiti (PEXP24 punkte). Neid punkte saab hiljem teiste liikmete juures majutusvahetuse lunastamiseks kasutada.
1.4. Kuna Pensionäride Vahetusprogrammi ™ eesmärgiks ei ole diskrimineerida oma liikmeid piirkondade järgi, ei kehti majutusvahetusele renditasu ning osalevatele liikmetele raha ei maksta. Uuel liikmel, kes soovib majutusvahetust teostada aga ei ole veel PEXP24 punkte teeninud, tuleb osta PEXP24 punkte, mida arvutatakse vahetuspäevadeks järgmiselt - 1 (ühe) päeva fikseeritud väärtus on 10 (kümme) punkti inimese kohta. Punkte saab osta hinnaga 1 € / 1 punkt või teenida neid teisi vahetusliikmeid võõrustades. Ühe inimese majutamise päeva eest saab üks liige teenida 5-8 PEXP24 punkti sõltuvalt vahetustingimustest (kestus, muud lisateenused, kui neid kasutatakse).
1.5. Soovitatav minimaalne vahetusaeg on vähemalt 5 (viis) päeva ja maksimaalselt 90 (üheksakümmend) päeva. Soovitavad vahetuskuupäevad tulevikus ei tohi ületada 9 (üheksat) kuud käesolevast hetkest.

2. PLATVORMI KASUTAMINE JA LIIKMETE KONTROLLIMINE

2.1. PEXP24 konto registreerimiseks ja kasutamiseks peate sisestama teatud isikuandmed: eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbri, kodakondsuse ja koduse aadressi. Platvormi teatud funktsioonide kasutamiseks peate esitama lisateavet, sealhulgas pakutava majutuse kirjelduse, majutuse vahetamiseks saadaolevad kuupäevad ja profiilipildid. 2.2 Turvalisuse kontrollimiseks peate esitama endast foto koos isikut tõendava dokumendiga (ID-kaardiga). See toimub teie profiili lehel. Teie isikuandmeid koos täisnime ja täpse aadressiga hoitakse konfidentsiaalsena ja avaldatakse ainult liikmetele, kellega olete nõus majutust vahetama. Mõne piirkonna jaoks võivad olla võimalikud muud identifitseerimisviisid.

3. KONTO REGISTREERIMINE

3.1. PEXP24 platvormi teatud funktsioonidele juurdepääsu saamiseks ja nende kasutamiseks peate kõigepealt registreerima konto, seejärel saate avaldada oma profiiliteabe ja otsida huvipakkuvaid asukohti, et leida liikmeid, kes saavad teie vahetuse soovitud kuupäevadel vastu võtta.
3.2. Konto registreerimiseks võite kasutada e-posti aadressi ja parooli, või liikmeks registreeruda oma olemasolevate Facebooki ja Google'i kontode kaudu (oluline on üle 3 kuu vanuse konto olemasolu).
3.3. Registreerimisprotsessi ajal peate esitama täpse, ajakohase ja täieliku teabe ning hoidma oma konto ja avaliku profiililehe teabe kogu aeg ajakohasena.
3.4. Teie vastutate oma kasutajakonto konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eest ega tohi avaldada oma kasutajaandmeid kolmandatele isikutele. Peate viivitamatult teatama, kui olete teada saanud või kui teil on alust kahtlustada, et teie kasutajaandmed on kadunud, varastatud, ebaseaduslikult omastatud või muul viisil ohtu seatud, või kui teie kontot on tegelikult loata kasutatud või on kahtlust selle loata kasutamise kohta.
3.5. Laadides üles materjale (fotosid / pilte jne) PEXP24 süsteemi, kinnitate, et teile kuulub fotode / piltide autoriõigus ja et te nõustute, et PEXP24 võib kasutada üleslaaditud fotosid / pilte oma veebisaidil selliselt, kuidas PEXP24 oma äranägemisel sobivaks peab. Nende fotode / piltide üleslaadimisega nõustute täielikult juriidilise ja moraalse vastutusega kõigi juriidiliste nõuete eest, mille on esitanud mis tahes kolmas osapool seoses PEXP24 nende fotode / piltide avaldamise ja kasutamisega. Kõigi fotode / piltide tõepärasuse, kehtivuse ja kasutamise õiguse eest vastutate teie ise ja see ei ole PEXP24 kohustus. Te garanteerite, et fotod / pildid ei sisalda viirusi ega sobimatut materjali ega riku ühegi kolmanda osapoole õigusi (intellektuaalomandi õiguseid, autoriõiguseid või privaatsust). Ühtegi fotot / pilti, mis ei vasta eelnimetatud kriteeriumidele, ei postitata ja PEXP24 saab selle igal ajal ilma eelneva teavituseta eemaldada.

4. PLATVORMI TEENUSTASUD

4.1. Platvorm kogub vahetustehingute eest teenustasu 1..3 punkti inimese kohta päevas.
4.2. Kui kaks liiget, kellel ei ole PEXP24 punkte, tahavad üheaegselt majutusvahetust teostada, siis platvormi teenustasu kogutakse vahetustehingu osana vahetustehingu pealt ning liikmetele punkte ei anta.
4.3. Kui liige on vahetusprogrammis osalenud võõrustajana, siis antakse talle selle eest platvormipunkte, mis võib sõltuvalt vahetustingimustest varieeruda 5–8 PEXP24 punkti inimese kohta päevas. Kui punktid on liikme kontole laetud, saab liige hakata neid oma majutusvahetuseks kasutama.
4.4. Platvorm ei konverteeri ega maksa platvormi punkte rahas välja.
4.5. Täpne punktide arv arutatakse ja näidatakse enne vaheuse aksepteerimist.
Kulu ühe päeva kohta on 10 PEXP24 punkti esimesed 30 päeva, alates 31. päevast 7 PEXP24 punkti päeva kohta.

Näidis punktide arvutused (punkti väärtus 1€)
Päevade arvKülalise
kogukulu
TeenustasuVõõrustajale
120*218*
220416
330624
7701456
1414028112
3030060240
6051090420
90720120600

* Ühepäevase külastuse korral saab võõrustaja topelt punkte.

5. PEXP24 PUNKTIDE AEGUMINE

5.1. Kui te pole oma teenitud PEXP24 punkte viimase 3 (kolme) aasta jooksul pärast viimast majutusvahetust kasutanud, siis PEXP24 punktid aeguvad. Ostetud punktid ei aegu, kuid muutuvad konto sulgemisel kehtetuks ja tagastatakse ainult kuni 3 (kolme) kuu jooksul alates ostukuupäevast.

6. VÕÕRUSTAJATE JA KÜLALISTE TINGIMUSED

6.1. Liikmed nõustuvad tegema koostööd heas usus. Võõrustaja peab pakutud majutuse kohta esitama täieliku ja täpse teabe. Külaline vastutab majutuskohast lahkumisel selle jätmise sellisesse seisukorda, nagu see oli majutuskohta saabumisel. Külaline vastutab majutuskohas oleva isikliku või muu vara säilimise eest.

7. MAJUTUSVAHETUSE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE

7.1. Võõrustajad ja külalised vastutavad täielikult PEXP24 platvormi kaudu vahetusprotsessis tehtud muudatuste eest.
7.2. Ootel oleva staatuse puhul ei saa võõrustaja või külaline enam vahetust tühistada, välja arvatud juhul, kui külaline esitab kehtiva tõendi viisa andmisest keeldumise kohta või kui puudub mõistlik transpordivõimalus sihtkohta, sellisel juhul kogub platvorm tühistamise korral külalise käest 10 (kümme) punkti ja annab poole sellest võõrustajale.

8. TAGASISIDE

8.1. Kui teil on küsimusi teenuse kasutustingimuste kohta või soovite anda tagasisidet või soovite saata kommentaare ja ettepanekuid PEXP24 platvormi täiustamiseks, võtke meiega ühendust e-posti teel: või täitke kontakt vorm kontaktide lehel.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA KOHALDATAV SEADUS

9.1. Poolte vahelised erimeelsused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Vaidlused lahendavad pooled Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega sätestatud korras.
Loading...