Minu konto

Unustasid parooli?

Sünnikuupäev

Privaatsus

Privaatsusteave

Viimati uuendatud: 29. märts 2022

1. SISSEJUHATUS

PEXP24.com on võtnud endale kohustuse kaitsta teie isikliku teabe privaatsust ja turvalisust. Tegutseme oma klientide huvides ja suhtume teie isikuandmete töötlemisse läbipaistvalt. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) kehtib igasuguse teabe kohta, mida me kogume, kasutame ja töötleme koos teie juurdepääsuga PEXP24 platvormile ja makseteenustele ning nende kasutamisele. Oma tegevuses juhindume Isikuandmete Kaitse Üldmäärusest (GDPR) ja muudest andmekaitsestandarditest. Käesolev Privaatsusteave on adresseeritud andmesubjektile, s.o isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse. Mõistame, et teie (andmesubjektid) olete teadlikud teie isikuandmete töötlemisest ja hoolite sellest, seetõttu kinnitame, et võtame teie andmete töötlemiseks seatud reegleid täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab põhimõtteid ja tavasid, mida meie ettevõte kasutab kogu isikuandmete töötlemise ahelas alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni. Mõistame, et isikliku teabe kaitse on jätkuv kohustus, mistõttu vaatame antud Privaatsusteabe perioodiliselt üle, vaatame üle selle vastavuse ja vajadusel uuendame selle sisu. Antud Privaatsusteabe alusel on teie andmete vastutav töötleja PEXP OÜ.

2. ANDMETE KOGUMINE

Teave, mis on vajalik PEXP24 platvormi kasutamiseks. Palume PEXP24 platvormi kasutamisel teie kohta järgmist isiklikku teavet. Käesolev teave on vajalik eduka majutusvahetuse piisavaks toimimiseks. Ilma selleta ei saa me osutada teile kõiki nõutud teenuseid.
• Konto teave. PEXP24 kontole registreerumisel vajame teatud teavet, nagu teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, kodakondsus ja kodune aadress.
• Profiili info. Platvormi teatud funktsioonide kasutamiseks palume teil anda lisateavet, mis võib sisaldada majutuse kirjeldust ja profiilipilte.
• Isiku tuvastamise teave. Usaldusväärse keskkonna loomiseks ja säilitamiseks kogume identiteedi kinnitamise teavet (näiteks teile riiklikult väljastatud isikutunnistuse pilte).
• Makseteave. Platvormi teatud funktsioonide kasutamiseks võime maksete töötlemise hõlbustamiseks nõuda, et annaksite teatud finantsteabe (nt teie pangakonto või krediitkaardi teabe).
• Suhtlus teiste liikmetega. Kui suhtlete teiste liikmetega PEXP24 platvormi kaudu, kogume teavet teie suhtluse ja kogu teie poolt pakutava teabe kohta.
Meie veebileht kogub automaatselt teatud teavet ja salvestab selle logifailidesse. Käesolev teave võib sisaldada IP-aadressi, piirkonda või üldist asukohta, kus teie arvuti või seade on Internetiga ühendatud, kasutatava brauseri tüüpi, opsüsteemi ja muud kasutusega seotud teavet, nt. lehtede külastused. Kasutame seda teavet oma veebikeskkonna paremaks, lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks muutmiseks. Samuti võime teie IP-aadressi kasutada meie serveris esinevate probleemide diagnoosimiseks, veebilehe haldamiseks, suundumuste analüüsimiseks, lehe külastajate tegevuse jälgimiseks ja põhjalikuma demograafilise teabe kogumiseks, et paremini kindlaks teha meie veebikülastajate eelistused. Teie isikliku teabe kaitsmiseks kasutame turvalist Interneti-ühendust.

3. KOGUTUD INFO KASUTAMINE

Teie isikuandmeid kasutatakse peamiselt majutusvahetuse osutamiseks. Isiklikku teavet kasutatakse ka meie veebikeskkonna värskendamiseks vastavalt teie eelistustele, huvidele, vajadustele, soovide ja eelistuste paremaks mõistmiseks ning meie veebiteenuste osutamise täiustamiseks. Teie isiklikku teavet jagatakse teiste liikmetega, mis on majutuse vahetamiseks hädavajalik. Samuti võime jagada teie isikuandmeid, kui selline vajadus tuleneb kuriteo uurimisest, kohtuvaidlustest, teie elutähtsate vajaduste rahuldamisest seoses müügi, ostu, ühinemise, saneerimise, finantseerimise, likvideerimise või muu sarnase korporatiivse tegevusega. Sellistel juhtudel kinnitame, et võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete piisav kaitse.

4. TEIE ISIKUANDMETE KAITSE

Järgime mõistlikke protseduure, et vältida volitamata juurdepääsu isikuandmetele ja nende kuritarvitamist. Kasutame meile antud isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid ärisüsteeme ja protseduure. Samuti kasutame turvaprotseduure ning tehnilisi ja füüsilisi piiranguid oma serverites olevatele isikuandmetele juurdepääsu ja nende turvalisuse tagamiseks. Ainult volitatud töötajatel on oma töö ajal juurdepääs isikuandmetele. Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik, et võimaldada teil meie teenuseid kasutada, teile teenuseid pakkuda (sh veebipõhise kasutajakonto pidamine), kehtivate seaduste järgimiseks, vaidluste lahendamiseks osapooltega ja muul viisil mis on vajalikud meie ettevõtte pidamiseks, sealhulgas pettuste või muu ebaseadusliku tegevuse avastamiseks ja ennetamiseks. Teie kohta kogutud andmeid säilitatakse meie ettevõttes seadusega ette nähtud aegumistähtaja jooksul, pärast mida isikuandmed kustutatakse. Käesolev Privaatsusteave kehtib kõigi meie poolt säilitatavate isikuandmete suhtes.

5. TEABE JAGAMINE

Teie isikuandmeid koos täisnime ja täpse aadressiga hoitakse konfidentsiaalsena ja avaldatakse ainult liikmetele, kellega olete nõustunud majutust vahetama. Mitteliikmed näevad ainult teie eesnime, maja põhipilti ja ligikaudset asukohta turvalise veamäära piires. Liikmetevahelise teabevahetuse hõlbustamiseks peame teiste liikmetega jagama teatud teavet, sealhulgas isiklikku teavet, kuna see on vajalik teie ja teise liikme vahelise teabevahetuse piisavaks toimimiseks järgmiselt:
• Kui esitate külalisena vahetustaotluse, jagatakse võõrustajaga teatud teavet teie kohta, sealhulgas teie profiili, täisnime, teiega koos majutuvate teiste külaliste täielikku nime, teie tühistamisajalugu ja muud teavet, mida olete nõus jagama. Kui teie vahetus on kinnitatud, avaldame täiendava teabe, mis aitab vahetust koordineerida.
• Kui olete võõrustajana vahetuse kinnitanud, jagatakse vahetuse koordineerimiseks külalisega teatud teavet, näiteks teie profiili, täisnime, telefoninumbrit ja aadressi. Me ei jaga teie arveldusinfot teistele liikmetele. Teie andmeid raamatupidamisdokumentides säilitatakse vastavalt seadusele. PEXP24 platvorm võimaldab teil avaldada avalikkusele nähtavat teavet, sealhulgas isiklikku teavet, järgmiselt:
• Teie avaliku profiililehe osad, näiteks eesnimi, majutuse kirjeldus, pilt ja linn, on teistele avalikult nähtavad. Võimalik, et võõrustajad peavad majutuse haldamisel või teie poolt soovitud lisateenuste, näiteks puhastusteenuste osutamisel kasutama kolmanda osapoole teenuseid. Võõrustajad vastutavad nende poolt kasutatavate kolmandate osapoolte teenusepakkujate eest ning tagavad, et need teenusepakkujad töötlevad külaliste teavet turvaliselt ja kooskõlas kohaldatavate seadustega, sealhulgas andmete privaatsust ja andmekaitset käsitlevate seadustega.

6. TEIE ÕIGUSED

Privaatsusteabe eesmärk on anda teile teavet selle kohta, millist teavet meie ettevõte teie kohta kogub, kas meie ettevõte töötleb teie isikuandmeid ja kuidas neid kasutatakse. Kui teil on isikliku teabe kohta küsimusi, võtke meiega ühendust järgmisel e-posti aadressil: . Teil on õigus paluda, et me parandaksime ja kustutaksime teie kohta ebatäpsed, ebavajalikud või ebaõiged isiklikud andmed (mida te ei saa ise oma kontol uuendada) või lasta piirata teie andmete töötlemist. Pange tähele, et võime paluda teil enne teie taotlusega täiendavate meetmete võtmist teie isikut kontrollida. Oma konto kaudu saate juurepääsu oma teabele ja vajadusel seda ka uuendada. Kui olete otsustanud siduda PEXP-konto kolmanda osapoole rakendusega, näiteks Facebooki või Google'iga, saate oma seadeid muuta ja nõusoleku eemaldada, muutes oma konto seadeid. Teie vastutate oma isikliku teabe ajakohastamise eest. Konto registreerimisel nõustute oma isikuandmete kasutamisega ülaltoodud tingimustel.
Lisateavet andmesubjekti õiguste kohta leiate siit: Isikuandmete Kaitse Üldmäärus

7. GLOBAALNE TEGUTSEMINE

Asume Eesti Vabariigis, mis on üks Euroopa Liidu liikmesriike. Kogutud isikuandmeid töödeldakse peamiselt Euroopa Liidus. Juhtudel, kui teenuste osutamine nõuab andmete edastamist väljaspool Euroopa Liitu või samaväärseid territooriume, nõuab GDPRi artikkel 45 isikuandmete kaitse samaväärse taseme tagamist väljaspool Euroopa Liidu piire vähemalt samal tasemel kui Euroopa Liidus.

8. ISIKUANDMETE TURVALISUS

Rakendame ja ajakohastame pidevalt haldus-, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta meie veebikeskkonda sisestatud isiklikke andmeid volitamata juurdepääsu, kadumise, hävimise või muutmise eest. Kasutame kaitsemeetmeid teie teabe kaitsmiseks tulemüüride ja andmete krüptimisega ning muude teabele juurdepääsu kaitsemeetmetega. Juurdepääs teie isiklikele andmetele on piiratud ainult töötajatega, kes vajavad sellist teavet teile kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul õigustatud põhjusel. Me astume mõistlikke samme teie isikliku teabe kaitsmiseks ja meie tegevusele kehtivad infoturbe seadused, kuid on oluline arvestada, et ükski veebilehekülg ega andmebaas pole täielikult turvaline. Kaitske ennast ja aidake meil küberkuritegevust vältida, olles oma parooli kaitsmisel väga ettevaatlik. Kui teate või teil on põhjust uskuda, et teie kasutajaandmed on kadunud, varastatud, ebaseaduslikult omastatud või muul viisil ohtu seatud või kui teie kontot kasutatakse tegelikult või arvatavalt ilma loata, siis võtke meiega koheselt ühendust.

9. KÜPSISED (COOKIES)

PEXP24.com veebileht kasutab küpsiseid teie sisselogimisseansside meeldejätmiseks. Lisaks võivad kolmanda osapoole teenused genereerida kolmanda osapoole küpsiseid, et säilitada ühendatud konto sisselogimisandmeid, statistikat või kasutada neid turunduseesmärkidel.

10. KONTO KUSTUTAMINE

PEXP24.com konto võib kusututada igal ajal oma soovil.
Konto kustutamiseks peate olema sisse logitud, seejärel ming Minu konto lehele ja klõpsake lingil Kustuta konto Kui vajutate nupule "Ma kinnitan oma konto kustutamise" sinu konto deaktiveeritakse koheselt ja sulle antakse PIN kood oma soovi korral konto taastamiseks 14 päeva jooksul. Kui sa ei taasta oma kontot 14 päeva jooksul, siis sinu konto andmed kustutatakse lõplikult.
Konto andmed, mis kusutatakse on kõik teie konto andmed, postitatud jutuda, kommentaarid ja sõnumid.
Erandina ei kuulu kustutamise liikmelise jooksul tehtud finantstehingute andmed, need andmed säilitatakse vastavalt Eeesti Vabariigi seadustele.
Kui teil on vaja abi konto kustutamisel või ei saa enam sisse logida saatke email .

11. PRIVAATSUSTEABE MUUDATUSED

Nagu iga organisatsioon, muutub ka meie ettevõte aja jooksul, mistõttu on õige eeldada, et peame tulevikus oma Privaatsusteavet muutma ja ajakohastama. Eelnevast tulenevalt on meil õigus ette teavitamata igal ajal muuta ja täiendada antud Privaatsusteabe sisu. Muudatused avaldatakse meie veebilehe Privaatsusteabe alamlehel. Soovitame külastada regulaarselt Privaatsusteabe alamlehte.

12. TÄPSEM INFO

Kui teil on antud Privaatsusteabe või teie isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või kaebusi, võtke meiega ühendust e-posti teel: või täitke kontakt vorm kontaktide lehel.
Loading...